เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรที่มีทักษะเชิงช่าง และบริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

You are here: Home ข้อมูลคณะ เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 2553

1.      การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา สร้างมาตรฐานบัณฑิตทางภาษาและคอมพิวเตอร์

2.      การใช้เทคโนโลยีไอทีสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านงานวิจัยในห้องเรียน งานวิจัยสถาบัน และนวัตกรรมการศึกษา

3.      การใช้ประเด็นของสังคมนำกิจกรรมนักศึกษา ผ่านโครงการต่างๆที่นอกเหนือจากการออกค่ายฯ

4.      พัฒนาส่งเสริมบุคลากรสู่สากลรองรับสถานการณ์โลก  ผ่าน การประชุมสัมมนากับสังคมอื่นๆ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมอง

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลความรู้

รายงานการประชุม

UTK Engineering Journal

งานวิจัยใกล้ตัว

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
 

ปฎิทินกิจกรรม

<<  เมษายน 2014  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

CB Login

จำนวนผู้เข้าชม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา