เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรที่มีทักษะเชิงช่าง และบริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

You are here: Home

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบสัมภาษณ์เลือกสาขาวิชา

ประกาศสอบสัมภาษณ์เลือกสาขาวิชา

ขอให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส56) หลักสูตร 4 ปี

เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสาขาวิชาโดยให้เข้าสอบสัมภาษณ์เฉพาะสาขาที่เลือกลำดับแรก

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สถานที่ ที่กำหนดดังต่อไปนี้

สาขาวิชา

อาคาร

ชั้น

ห้อง

วิศวกรรมเครื่องกล

อาคาร 48

ชั้น 3

303 , 304

วิศวกรรมอุตสาหาการ

อาคาร 18/1

ชั้น 2

204

วิศวกรรมเคมี

อาคาร 48

ชั้น 3

305 , 306

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาคาร 48

ชั้น 4

404 , 406

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาคาร 48

ชั้น 8

802

วิศวกรรมโยธา

อาคาร 20

ชั้น 2

207 , 208

วิศวกรรมสำรวจ

อาคาร 20

ชั้น 2

207 , 208

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับสาขา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ดาวน์โหลด รายละเอียดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินตามกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2556 – วันที่ 30 ม.ค. 2557 บัดนี้กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จขึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองว่าสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรากฏรายชื่อเรียงตามอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตาจารย์พิชัย         จันทร์มณี
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันทน์  อุเทศนันทน์

ดังเอกสารแนบ

 

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงคตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริการจัดการและแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงคตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
- กรอบการนำเสนอผลงาน ฯ

- รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

 

แบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๕๗

แบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด(เฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปี ๒๕๕๗

(ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

 

รายงานแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปี 2557

รายงานแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

(เฉพาะตัวชี้วัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี ๒๕๕๗

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

รายงานสรุปผลการจัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอส่งรายงานสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00–15.00 น. และวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาธร 1 ชั้น 2 อาคาร 48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการเลือกตั้งลงคะแนนสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย
(ดังเอกสารแนบ) ได้แก่

เบอร์ นายชัชวาลย์ สุขมั่น

เบอร์ นายธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสารของคณะ

More:

รูปถ่ายงานกิจกรรมต่างๆ

dsc_0071
Image Detail
dsc_0079
Image Detail
dsc_0034
Image Detail
dsc_0046
Image Detail

ฐานข้อมูลความรู้

รายงานการประชุม

UTK Engineering Journal

งานวิจัยใกล้ตัว

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
 

ปฎิทินกิจกรรม

<<  เมษายน 2014  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

CB Login

จำนวนผู้เข้าชม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา